भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous123Next >

ଆ’

ଆଈ

ୟୁୟୁଙ୍‍

ଆମ୍ବ

ଉଡାନ୍‍

ଆସିଲା

ୟେରାଇତେନ୍‍

ଆଉଜିବା

ଇଂଡେର୍‌ନା

ଆକାଶ

ରିଆଙ୍‍

ଆଖି

ମଡ଼୍‍

ଆସ

ୟେରାଇ

ଆଣ୍ଠୁ

ମାନ୍‌ଡାଡ଼ି

ଆଗରେ

ଆବ୍‌ମାଂ

ଆଣ

ପାଙାଇ

ଆଦର କରିବା

ଆତିମ୍‌ୟିମ୍‌ବା

ଆତ୍ମରକ୍ଷା

ପୁରାଡାନ୍‍ ଆରାନାବ୍‌ରାବାନ୍‍

ଆତ୍ମହତ୍ୟା

କାବ୍‌ଞିଡ଼୍‍ଡ଼ାମ୍‌ନାନ୍‍

ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ଗାନୁଡ଼ିଙାନ୍‍

ଆମ୍ଭେମାନେ

ଆନ୍‌ଲେନ୍‌ଜି

ଆରମ୍ଭ

ସାନୁସୁନ୍‍ (ସୁସୁନାନ୍‍)

ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା

ଆବ୍‌ସାମାଂ ନେତେ

ଆଶା

ଡେର୍‍ ଡେର୍‌ନାନ୍‍

ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା

ଆବ୍‌ସିତ୍‌ତା ନେତେ
< previous123Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App