भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Kannada–Konkani Ratnakosh

Vishwa Konkani Kendra

< previous1234567892122Next >

ಪಂ

#ERROR!

Hindi: #ERROR!

ಪಂಕ

1. ಚಿಖೋಲ 2. ಪಾಪ

Hindi: 1. चिखोल 2. पाप

ಪಂಕಜ

ಚಿಖಲ್ಯಾಂತ ಉಬಜಲಲೇ, ಕಮಲಾ ಪೂಲ- ಅಕ್ಷ=ವಿಷ್ಣು

Hindi: चिखलांत उबजलले कमला पूल- अक्ष= विष्णु

ಪಂಕರುಹ

ಕಮಲ, ಸಾಳೂಕ

Hindi: कमल साळूक

ಪಂಕ್ತಿ

ಪಂಗತ, ಫಾಂತೀ, ಜೇವಣಾಕ ಬಸಿಲ್ಯಾಲೀ ಫಾಂತೀ-ಭೇದ=ಪಕ್ಷಪಾತ ಕರಚೇ

Hindi: पंगत फांती जेवणाक बसिल्याली फांती -भेद= पक्षपात करचे

ಪಂಖ

ಪಂಖಾ, ಹಾಯಣೋ

Hindi: पंखा हायणो

ಪಂಗ

1. ಫಾಂಟೋ 2. ಕೋಂಬ- ನಾಮ= 1. ನಿಡಲಾರ ದೀಗಾಯೇನ ಘಾಲಚೇ ನಾಮ, 2. ದಗಾ

Hindi: फांटो कोंब – नाम= 1. निडलारी दीगायेन घालचे नाम 2. दगा

ಪಂಗಡ

ವಿಂಗವಿಂಗಡ ಜಮೋ, ವರ್ಗ, ಅಲಾಯ ದಾಚೋ ಜಮೋ

Hindi: विंगविंगड जमो वर्ग अलायदाचो जमो

ಪಂಗು

1. ಹಂಗ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ 2. ಪಾಯ ನಾತಿಲೋ, 3. ಶನಿ ಗ್ರಹ

Hindi: 1. हंग दाक्षिण्य 2. पाय नातिलो 3. शनि ग्रह

ಪಂಚ

ಪಾಂಚ, ಪಂಚಾಯತಾಚೋ ಸಾಂದೋ(ಸದಸ್ಯ) (ಗು) ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲೇಲ್ಲೇಂ- ಅಂಗ= ವಾರ ತಿದಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಕರಣ, ಯೋಗ ಕಳೋವಚೇ ಪುಸ್ತಕ-

Hindi: पांच पंचायताचो सांदो (सदस्य)(गु) विस्तार जालेलें–¢ंग = वार तिथि नक्षत्र करण योग कळोवचे पुस्तक –¢मृत=

ಪಂಚಕ

ಪಾಂಚಾಚೋ ಜಮೋ

Hindi: पांचाचो जमो

ಪಂಚತ್ವ

1. ಪಂಚಭೂತಾನೀ ಮೇಳೂನ ಆಶಿಲ್ಲೇ 2.ಪಂಚ ಭೂತಾಂತ ವೀಲೀನ ಜಾವಚೇ, ಮರಣ

Hindi: 1. पंचभूतानी मेळून आशिल्ले 2.पंच भूतांत विलीन जावचे मरण

ಪಂಚಮ

1. ಪಂಚಮ, ಚಾಂಡಾಳ, ಮ್ಹಾರ(ಗು)ಪಾಂಚಾಚೇ

Hindi: 1. पंचम चांडाळ म्हार (गु) पांचाचे

ಪಂಚಮಿ

1. ಪಕ್ಷಾಚೋ ಪಾಂಚವೇಂದೀಸ 2. ಏಕ ವಿಭಕ್ತೀಚೇ ನಾಂವ

Hindi: 1. पक्षाचो पांचवें दीस 2. एक विभक्तीचे नांव

ಪಂಚವಾಳ

1. ಪಾಂಚ ವಾಟಲೀ ಮೇಳೋವನ ಕೆಲೇಲ್ಲೇಂ, ಏಕ ರೀತಿಚೆ ಆಯ್ದನ

Hindi: 1. पांच वाटली मेळोवन केलेल्लें एक रीतिचे आय्दन

ಪಂಚಾಯಿತ

ಪಂಚಾಯಿತಿಚೋ ಸಾಂದೋ(ಸದಸ್ಯ)

Hindi: पंचायितिचो सांदो (सदस्य)

ಪಂಚಾಯಿತಿ

1.ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಕರಚೇ ಖತೀರ ರಚನ ಕೆಲೇಲೀ ಪಾಂಚ ಜನಾಚೀ ಸಮಿತಿ 2. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕಾ ವತೀನ ವ್ಯಾಜ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕರೂನ ಘೇವಚೇ 3

Hindi: 1. न्याय निर्णया खतीर रचन केलेलि पांच जनाची समिति 2. मध्यस्थिका वतीनव्याज्य तीर्मान करुन घेवचे 3. अन

ಪಂಚೆ

ನೇಸಚೇ ಆಂಗವಲೇಂ, ವೇಶ್ಟೀ

Hindi: नेसचे आंगवलें वेश्टी

ಪಂಚೇರು

ಪಂಚೇರ, ಪಾಂಚ ಸೇರ

Hindi: पंचेर पांच सेर

< previous1234567892122Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App