भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

< previous1234Next >

ଆଇନା

ଆଦ୍‌ଧାମ୍

ଆଇନ୍

ନିୟମ

ଆଈ

କାକୋ

ଆଉ ଟିକିଏ ପାଟି କରି କହ

ମେଣ୍ଡକେନ୍ ଉରଗିନ୍‌କେଲା

ଆକର୍ଷଣ

ଲା’ଗାନାଦ୍

ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଗାଣ୍ଡେମ

ଆକାର

ଗା’ରା / ଡାଣ୍ଡ

ଆକାଶ

ମାଦ୍‌ବ

ଆକାଶଛତା

ଗା’ଲ୍‌ଡେରା /ମାଭ୍‌ଗୋଡଗ୍

ଆକ୍ରମଣ

ମାଇଦେଲ୍‌କ୍ ଆଡ୍ଡାବାର୍‌ଦାନାଦ୍

ଆକ୍ରାନ୍ତହେବା

ରୋଗାମ୍ ଆତ୍’ଥା

ଆଖି

କାଣ୍ଡ / କୋଣ୍ଡା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କୋଣ୍ଡାନେ ମାନାଲ୍ ଉଡ଼୍‌ପାରଦ୍‌ତାଡ୍

ଆଖି ବନ୍ଦକର

କାଣ୍ଡାପିହିମୁଟ୍

ଆଖି ଯେତେଦ୍ୱର ଯାଇପାରେ

କାଣ୍ଡା ବେଶ୍ ଦ୍ୱରାମ୍ ଆଦ୍ ପାରତା

ଆଖିକଜ୍ଜଳ

ଖା’ଟ୍‌କି
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ଲଗାଯାଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଖା’ଟକି କାଣ୍ଡକୀନା ୱାଟିତୋର୍

ଆଖିଡ଼ୋଳା

କାଣ୍ଡରେବା

ଆଖିଧରା

କାଣ୍ଡକ ପଇତାନାଦ୍

ଆଖିନାକ ଗଳା

ଖଣ୍ଡା ମଚିର ଗୁଡୁଙ୍ଗା

ଆଖିପତା

କାଣ୍ଡିମିଣ୍ଡି

ଆଖିପତା ପକାଇବା

କାଣ୍ଡମିଣ୍ଡା ମିହିଥାନାଦ
< previous1234Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App