भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

< previous1234Next >

राजमा

राजमाषः
पंजाबी: राजमांह
उर्दू: राजमा
कश्मीरी: रज़माह
सिंधी: राजमा
मराठी: एक प्रकारचे कडधान्य
गुजराती: राजमा
कोंकणी: आवरो, राजमा
नेपाली: राजमा
बंगला: राजमा, लालचे रं-एर बरबटी दानार मतो
असमिया: राजमा
मणिपुरी: राजमा, कखोङ् नेम्ना पालबा हवाइ मखल अमा
ओड़िआ: डालिविशेष, राजमा
तेलुगु: राजमाषमु
तमिल: पेरिय कारमणि
मलयालम: वन्पयर्, पेरुंपयर्
कन्‍नड: तिंगळ हेरुळि

रोग

रोगः
पंजाबी: बिमारी, रोग
उर्दू: बीमारी
कश्मीरी: ब्यमॉर्य
सिंधी: रोग, बीमारी
मराठी: रोग
गुजराती: रोग
कोंकणी: रोग
नेपाली: रोग
बंगला: रोग
असमिया: रोग, असुख, बेमार
मणिपुरी: लाइना
ओड़िआ: रोग
तेलुगु: जब्बु
तमिल: नोय
मलयालम: रोगम्
कन्‍नड: कायिले, रोग

रक्तचाप

रक्तचापः
पंजाबी: लहू-दबा
उर्दू: ब्लडप्रेशर (फिशारे-ख़ून) ख़ून का दबाव
कश्मीरी: बुलडप्रेशर
सिंधी: रतु जो दाबु
मराठी: रक्तदाब
गुजराती: लोहिनुं दबाण
कोंकणी: प्रेसांव, रक्तदाब
नेपाली: रक्तचाप
बंगला: रक्तचाप, बल्लाड प्रेशर
असमिया: रक्तचाप
मणिपुरी: बी. पी. लाइना
ओड़िआ: रक्तचाप
तेलुगु: रक्तपु पोटु
तमिल: रत्त अळुत्तम्
मलयालम: रक्तसंमर्दम्
कन्‍नड: ब्लड् प्रेशर्, रक्तदोत्तड

रति-रोग

रतिरोगः
पंजाबी: गुपत-रोग
उर्दू: पोशीदा अमराज़
कश्मीरी: मयथनु रूग, पूशीदु ब्यमॉर्य
सिंधी: आतिश जी बीमारी, गुझी बीमारी
मराठी: संभोगजन्य रोग जातीय रोग
गुजराती: जातीय रोग
कोंकणी: रतीरोग
नेपाली: रतिरोग
बंगला: यौन (जौन) रोग
असमिया: रतिरोग, यौन रोग
मणिपुरी: हकतिन्नबा यादबा लइना, फिनुङगी लाइना
ओड़िआ: गुप्तरोग, जौनरोग
तेलुगु: सुख रोगमु
तमिल: मेह नेय्
मलयालम: रतिरोगम्, गुह्यरोगम्
कन्‍नड: रतिरोग, गुप्त रोग

रतौंधी

रात्र्यन्धता
पंजाबी: अंधराता
उर्दू: शबकोरी (रतोंधी)
कश्मीरी: अछ दोद
सिंधी: रति अंधाई
मराठी: रातांधळेपण
गुजराती: रतांधळो, रतांधळापणुं
कोंकणी: रातांधळ
नेपाली: रतंधो
बंगला: रातकाना
असमिया: कुकुरी कणा रोग
मणिपुरी: नुमिदाङ् मित उदबा लाइना
ओड़िआ: अंधरकणा (अंधार-कणा)
तेलुगु: रेजीकटि
तमिल: मालैक्कण् वियादि
मलयालम: मालक्कण्णु
कन्‍नड: इरुळुगण्णु, रात्रिकुरुडु

रोहे

नेत्रलौहित्यम्
पंजाबी: कुकरे, रोहे
उर्दू: रमद
कश्मीरी: रोहि
सिंधी: रोहा, कुकरा
मराठी: खुदर्​र्यां
गुजराती: खील (आंखनो)
कोंकणी: पुळी (दोळ्याची)
नेपाली: चक्षुरोग, आनो, ट्रकोमा
बंगला: चक्षुरोग
असमिया: चकुर रोग
मणिपुरी: लौनगनबा मीत की लाइना अमा
ओड़िआ: आखि धरिबा, आखि पता धारेबा
तेलुगु: ट्रकोमा
तमिल: कण् इमैककुळ् उंडागुम् पुण्
मलयालम: कण्पुटिरक रोगम्
कन्‍नड: कण्णुनोवु

रोगी

रोगी
पंजाबी: रोगी, बिमार
उर्दू: मरीज़
कश्मीरी: मॅरीज़
सिंधी: रोगी, मरीज़ु, बीमारु
मराठी: आजारी, रोगी
गुजराती: रोगी
कोंकणी: रोगी पिडेस्त
नेपाली: रोगी, बिरामी
बंगला: रोगी, असुस्थ
असमिया: रोगी, बेमारी, रुग्न
मणिपुरी: अनाबा मी
ओड़िआ: रोगी
तेलुगु: रोगी
तमिल: नोयाळि
मलयालम: रोगि
कन्‍नड: रोगी

रंदा

तक्षणी
पंजाबी: रंदा
उर्दू: रंदा
कश्मीरी: रंदु
सिंधी: रंदो
मराठी: रंधा
गुजराती: रंदो, रंधो
कोंकणी: रंधो, किसूव्ठ
नेपाली: रण्डा, रंदा
बंगला: रँयादा, रेंदा
असमिया: रांदा, रेंदा
मणिपुरी: अरामदार
ओड़िआ: रंदा
तेलुगु: बाडिसे
तमिल: इऴैप्पुळि
मलयालम: चीवुळि, चिंतेरु
कन्‍नड: हत्तरित, रंदा

रंभा (खंती)

लोहदण्डः
पंजाबी: रंबा
उर्दू: रंबा
कश्मीरी: तोर
सिंधी: रंबो, पाराई
मराठी: टिकाव
गुजराती: कोश
कोंकणी: पारय
नेपाली: खंती
बंगला: खुंती
असमिया: खुंती कैंची चिपाङ्
मणिपुरी: तोक, मखुल हुतनबा योतचै
ओड़िआ: खणति
तेलुगु: गुनपमु, गड्ड पार
तमिल: पिक्कासि
मलयालम: तूंप
कन्‍नड: पिकासी, गुटळी

रिंच

वर्तकः
पंजाबी: रैंच
उर्दू: रिंच
कश्मीरी: रेंच
सिंधी: पानो, रिंच
मराठी: पाना
गुजराती: पानुं
कोंकणी: पानो
नेपाली: रिञ्च
बंगला: रेञ्च्
असमिया: रेन्स
मणिपुरी: रैंच, लैखतनबा अमदि चिङथोकनबा खुलाइ अमा
ओड़िआ: रेंची
तेलुगु: रिंचि
तमिल: तिरुहु-कुरडु
मलयालम: कट्टमुरुक्कि
कन्‍नड: रिंच्

रुखानी

तक्षिका
पंजाबी: निहाणी
उर्दू: रुखानी
कश्मीरी: पौन
सिंधी: छेणी, रुखानी
मराठी: पटाशी
गुजराती: छीणी, रुखानी
कोंकणी: चिन्नें
नेपाली: काठको सतह मिलाउन, काटन र प्वाल पार्नका लागि सिकर्मीले प्रयोग गर्ने औजार
बंगला: छुतोरेर यंत्र विशेष, छोला, काटा ओ छिद्र करा हय (ज)
असमिया: सरुबटालि
मणिपुरी: पाइज
ओड़िआ: निहण
तेलुगु: उलि
तमिल: उळि
मलयालम: उळि
कन्‍नड: मरद उळि

रेती

लोहतक्षिका
पंजाबी: रेती
उर्दू: रेती
कश्मीरी: फॅहरुवाव
सिंधी: रेती
मराठी: कानसी, कानस सांडशी
गुजराती: कानस साणशी (साणसी)
कोंकणी: कानस पकड, सांडशी
नेपाली: सँडसी
बंगला: सॉड़ाशि
असमिया: चेपेना
मणिपुरी: चेगम
ओड़िआ: संडुआसी
तेलुगु: पटकारु
तमिल: कुरडु, इडुक्कि
मलयालम: चेरिय चवण, चेरिय कोटिल्
कन्‍नड: इक्कळ

रात

रात्रिः
पंजाबी: रात
उर्दू: रात (शब)
कश्मीरी: राथ, पगाह
सिंधी: रात
मराठी: रात्र
गुजराती: रात्रि, रात
कोंकणी: रात
नेपाली: रात
बंगला: रात, रात्रि
असमिया: राति
मणिपुरी: नुमिदाङ्, अहिं
ओड़िआ: राति, रात्रि
तेलुगु: रात्रि
तमिल: इरवु
मलयालम: रात्रि/रावु
कन्‍नड: रात्रि

राजनिवास

राजनिवासः
पंजाबी: राजनिवास
उर्दू: राजनिवास, गवर्नर हाउस
कश्मीरी: राज निवास
सिंधी: राजनिवासु
मराठी: राजनिवास
गुजराती: राजनिवास
कोंकणी: राजनिवास
नेपाली: राजनिवास
बंगला: राजनिबास
असमिया: राजनिवास
मणिपुरी: राज भवन
ओड़िआ: राज निवास
तेलुगु: राजगृहमु
तमिल: राज निवास्
मलयालम: राज निवासम्
कन्‍नड: राजनिवास

राजभवन

राजभवनम्
पंजाबी: राजभवन
उर्दू: राजभवन
कश्मीरी: राजभवन
सिंधी: राजभवनु
मराठी: राजमहल
गुजराती: राजभवन
कोंकणी: राजभवन
नेपाली: राजभवन
बंगला: राजभबन
असमिया: राजभवन
मणिपुरी: राज भवन
ओड़िआ: राज भवन
तेलुगु: रजभवनमु
तमिल: आळुनर्​माळिगै
मलयालम: राजभवन्
कन्‍नड: राजभवन

राज्यपाल

राज्यपालः
पंजाबी: राजपाल
उर्दू: गवर्नर
कश्मीरी: गवर्नर
सिंधी: गवर्नर, राज्यपाल
मराठी: राज्यपाल
गुजराती: राज्यपाल, गवर्नर
कोंकणी: राज्यपाल
नेपाली: राज्यपाल
बंगला: राज्यपाल (ज्ज)
असमिया: राज्यपाल
मणिपुरी: गवर्नर, राज्यपाल
ओड़िआ: राज्यपाल
तेलुगु: गवर्नरु
तमिल: आळुनर्
मलयालम: गवर्णर्
कन्‍नड: राज्यपाल

राज्यमंत्री

राज्यमन्त्री
पंजाबी: राजमंतरी
उर्दू: वज़ीरे ममलकत
कश्मीरी: वॅज़ीर ममलिकथ
सिंधी: राज्यमंत्री, राज वज़ीर
मराठी: राज्यमंत्री
गुजराती: राजपाल
कोंकणी: राज्य मंत्री
नेपाली: राज्यमंत्री
बंगला: राज्यमंत्री
असमिया: राज्यमंत्री
मणिपुरी: राज्य मंत्री
ओड़िआ: राज्यमंत्री
तेलुगु: राज्यमंत्री
तमिल: मानिल अमैच्चर्
मलयालम: स्टेट् मंत्रि
कन्‍नड: राज्य मंत्रि

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति:
पंजाबी: राशटरपती
उर्दू: सदरे-मम्लकत (राष्ट्रपति)
कश्मीरी: राश्ट्रपति, सदरि जमहूरिया
सिंधी: राष्ट्रपती
मराठी: राष्ट्रपती
गुजराती: राष्ट्रपति
कोंकणी: राष्ट्रपती
नेपाली: राष्ट्रपति
बंगला: राष्ट्रपति
असमिया: राष्ट्रपति
मणिपुरी: राष्ट्रपति
ओड़िआ: राष्ट्रपति
तेलुगु: राष्ट्रपति
तमिल: कुडियरसुत्तलैवर्
मलयालम: राष्ट्रपति
कन्‍नड: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति-भवनम्
पंजाबी: राशटरपती भवन
उर्दू: राष्ट्रपति भवन (क़सरे-सदारत)
कश्मीरी: राश्ट्रपती भवन
सिंधी: राष्ट्रपती भवन
मराठी: राष्ट्रपति भवन
गुजराती: राष्ट्रपतिभवन
कोंकणी: राष्ट्रपतीभवन
नेपाली: राष्ट्रपति भवन
बंगला: राष्ट्रपति भवन
असमिया: राष्ट्रपति भवन
मणिपुरी: राष्ट्रपति भवन
ओड़िआ: राष्ट्रपति भबन
तेलुगु: राष्ट्रपति भवनमु
तमिल: कुडियरसुत्तलैवर् माळिगै
मलयालम: राष्ट्रपति भवनम्
कन्‍नड: राष्ट्रपति भवन

रेंगने वाले प्राणी

सरीसृपा:/उरगा:
पंजाबी: रेंगण वाले
उर्दू: हशरात
कश्मीरी: यडसूत्य-पकन-वोल्य
सिंधी: रिढंदड़ प्राणी
मराठी: सरपटणारे प्राणी
गुजराती: सरकनार प्राणी
कोंकणी: यश्टत वचपी प्राणी
नेपाली: घम्रिएर हिँड्ने प्राणी
बंगला: सरिसृप जातीय
असमिया: सरिसृपा
मणिपुरी: मपुकना सीत्तूना चत्पा जीबा
ओड़िआ: सरिसृप
तेलुगु: प्राकुनवि
तमिल: ऊर्वन
मलयालम: उरगङ्ङ्ळ्
कन्‍नड: तेवळुवंथवु
< previous1234Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App