भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

< previous123456Next >

नासूर

नाडिव्रणः, जीर्णव्रणः
पंजाबी: नसूर, नासूर
उर्दू: नासूर
कश्मीरी: नोसूरनासूर
सिंधी: खोल, जुनाट व्रण
मराठी: सडतुं छिद्र, सडानुं छिद्र, जेमांथी ऊंडेथी परु निकळया करे, एवो पाकेलो घाव
गुजराती: नाकांची कोरांतपी पिडा
कोंकणी: पुराने घाओ
नेपाली: शोष, नाली-घा
बंगला: नाडिब्रण
असमिया: चाफत्पा/चाथत्पा
मणिपुरी: नाक-रोगविशेष
ओड़िआ: लूटि,
तेलुगु: व्रणरंध्रमु
तमिल: पुण्, रणम्
मलयालम: व्रणम्
कन्‍नड: नाडि व्रण

नसबंदी विभाग

नाडिबन्ध-विभागः
पंजाबी: नसबंदी विभाग
उर्दू: शोबए नसबंदी
कश्मीरी: नसबँदी म़ॅहकमु
सिंधी: नसबंदी विभागु
मराठी: नसबंदी विभाग
गुजराती: नसबंदी विभाग
कोंकणी: नसबंदी विभाग
नेपाली: बंध्यकरण विभाग
बंगला: निर्बीजकरण बिभाग, बंध्यकरण बिभाग
असमिया: बंध्यकरण विभाग
मणिपुरी: नसबंदी लोइशङ्
ओड़िआ: बंध्याकरण बिभाग
तेलुगु: गर्भ निरोध शाख
तमिल: कुडुंबक्कट्टुप्पाटु अरुवै पिरिवु
मलयालम: वंध्यंकरण विभागम्
कन्‍नड: कुटुंब निंयोजने आपरेशन विभाग

नाक, कान और गला विभाग

नासिका, कर्ण, कण्ठ-विभागः
पंजाबी: नक-कन्न-गला विभाग
उर्दू: शोबए-अमराज़े-नाक, कान व गला
कश्मीरी: नस, कन-तु हट्युक-हातु
सिंधी: नकु, कनु ऐं गलो विभागु
मराठी: नाक, कान, घसा विभागु
गुजराती: नाक, कान तथा गळांनो विभाग
कोंकणी: नाक, कान, गळ्या विभाग
नेपाली: नाक, कान एवम् गला विभाग
बंगला: नाक, कान एबं गला विभाग
असमिया: नाक, कान, कंठ विभाग
मणिपुरी: इ.एन.ती. विभाग, नाकोङ, नातोल खौरी लाइयेङशङ
ओड़िआ: नाक, कान ओ गला बिभाग
तेलुगु: ई.एन.टी. शाख
तमिल: कादु, मूक्कु, तोण्डै पिरिदु
मलयालम: चेवि, नासिक गळ विभागम्
कन्‍नड: मूगु, किवि मत्तु गंटलु विभाग

नेत्ररोग विभाग

नेत्र-चिकित्सा विभागः
पंजाबी: नेतर-रोग विभाग
उर्दू: शोबए-अमराज़े-चश्म
कश्मीरी: अछ दॉद्य-हातु
सिंधी: नेत्ररोग विभागु
मराठी: नेत्ररोग विभाग
गुजराती: आंखनां-रोगोनो विभाग
कोंकणी: नेत्ररोग विभाग
नेपाली: नेत्ररोग विभाग
बंगला: चक्षुचिकित्सा बिभाग (क्ख)
असमिया: नेत्ररोग बिभाग
मणिपुरी: मीत लाइयेङ्शङ्
ओड़िआ: चक्षुरोग, बिभाग, नेत्ररोग बिभाग
तेलुगु: नेत्र वैद्य शाख
तमिल: कण् वैद्दियप्पिरिवु
मलयालम: नेत्ररोग विभागम्
कन्‍नड: नेत्र चिकित्सा विभाग

नर्म

परिचारिका
पंजाबी: नरस
उर्दू: नर्स
कश्मीरी: नॅरॅस
सिंधी: नर्स
मराठी: नर्स, परिचारिका
गुजराती: नर्स, परिचारिका
कोंकणी: नर्स
नेपाली: नर्स, उपचारिका
बंगला: नर्स, सेबिका
असमिया: धाइ, नार्च
मणिपुरी: नर्स
ओड़िआ: नर्स, सेविका
तेलुगु: नर्सु
तमिल: सेविलि
मलयालम: नर्स, परिचारिक
कन्‍नड: नर्स्

निवासी- सर्जन

निवासिशल्य- चिकित्सकः
पंजाबी: रिहाइशी सरजन
उर्दू: रेज़िडेन्ट सर्जन
कश्मीरी: हस्पतालस मंज़, रोज़न- वोल सॅरजन
सिंधी: निवासी सर्जन
मराठी: निवासी शल्य चिकित्सक
गुजराती: निवासी सर्जन
कोंकणी: राबितो करपी सर्जन, कामाचे सुवातेर रावपी सर्जन
नेपाली: निवासी सर्जन
बंगला: आबासिक सर्जन
असमिया: निबासी चिकित्सक
मणिपुरी: रजिडेन्ट सर्जन
ओड़िआ: निबासी सर्जन, आबासि चिकित्सक
तेलुगु: रेसिडेंट सर्जनु
तमिल: रेजिडेन्ट सर्जन्, (आस्पत्तिरियिलेये तंगियिरुक्कुम मरुत्तुवर्)
मलयालम: रसिडन्ट् सर्जन्
कन्‍नड: रैसिडेंट् सर्जन्

नेत्र विशेषज्ञ

नेत्रविशेषज्ञः
पंजाबी: नेतर विशेशग्ग
उर्दू: माहिरे- अमराज़े- चश्म
कश्मीरी: ऑछन हुंद मॉहिर
सिंधी: अखियुनि जो माहिर
मराठी: नेत्र विशेषज्ञ
गुजराती: नेत्ररोग निष्णात, आंखना खास दाक्तर
कोंकणी: नेत्र विशेशज्ञ
नेपाली: नेत्र विशेषज्ञ
बंगला: चक्षु रोग विशेषज्ञ
असमिया: नेत्र- विशेषज्ञ
मणिपुरी: मीत अमदि मीत की लाइनागी मरम दा खङबा मी
ओड़िआ: नेत्र (चख्यु) बिशेषज्ञ, आखि रोग विशेषज्ञ
तेलुगु: कंड्ल डाक्टरु, नेत्र वैद्युडु
तमिल: कण् वैद्दिय निपुणर्
मलयालम: नेत्ररोग विदग्धन्, कण् डाक्टर्
कन्‍नड: कण्णिन डाक्टरु, नेत्र विशेषज्ञ

निहाई

स्थूणा
पंजाबी: अहरण, अहिरण
उर्दू: अहरन, निहार्ई
कश्मीरी: अहरन
सिंधी: संदाणि
मराठी: ऐरण
गुजराती: एरण
कोंकणी: ऐरण, धपटपट्टी
नेपाली: फलामको ठोस टुका जसमाथि घनले फलाम इत्यादि धातुलाई ठोकठाक गारिन्छ
बंगला: नेहाइ, नेयाइ
असमिया: नियारि
मणिपुरी: योत्फाल
ओड़िआ: निहण
तेलुगु: दागलि
तमिल: पट्टरै
मलयालम: इरुंपुकल्लु
कन्‍नड: अडिगल्लु

नवंबर

नवम्बर-मासः
पंजाबी: नवंबर
उर्दू: नवंबर
कश्मीरी: नवंबर
सिंधी: नवंबर
मराठी: नोव्हेंबर
गुजराती: नवेंबर, नवेंबर,
कोंकणी: नोव्हेंबर, नोवेंब्र
नेपाली: नोभेंबर, नभेंबर
बंगला: नबोंबर, नभोंबर
असमिया: नवेंबर
मणिपुरी: हियाङ्गै
ओड़िआ: नभेंबर
तेलुगु: नवंबर
तमिल: नवंबर्
मलयालम: नवंबर्
कन्‍नड: नवंबर

नगर-निगम

नगरनिगमः
पंजाबी: नगर निगम
उर्दू: म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, बलदिया
कश्मीरी: म्यूनसपल- कारपरेशन
सिंधी: म्यूनिसपिल कापोरेशन, नगर निगम
मराठी: महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
गुजराती: महानगरपालिका
कोंकणी: महानगरपालिका
नेपाली: नगरनिगम
बंगला: निगम, पौरोसभा कर्पोरेशन
असमिया: पौर निगम, नगर निगम
मणिपुरी: म्युनिसिपाल कार्पोरेशन
ओड़िआ: पौर प्रतिष्ठान
तेलुगु: कार्पोरेषनु
तमिल: मानगराट्चि
मलयालम: कोर्परेषन्
कन्‍नड: महानगर पालिके कार्पोरेशन्

नगरपालिका

नगरपालिका
पंजाबी: नगरपालका
उर्दू: बलदिया, म्यूनिसिपलटी
कश्मीरी: म्यूनसपलटी
सिंधी: मन्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका
मराठी: म्यूनिसिपालिटी, नगरपालिका
गुजराती: नगरपालिका, नगर सुधराई, म्युनिसिपालिटी
कोंकणी: नगरपालिका
नेपाली: नगरपालिका
बंगला: पौरसभा, पौरनिगम
असमिया: नगर पालिका
मणिपुरी: म्युनिसिपालिटी
ओड़िआ: पौर समिति
तेलुगु: म्युनिसिपालिटी
तमिल: नगराट्चि
मलयालम: नगरसभ
कन्‍नड: पौर समिति

निगमायुक्त

निगमायुक्तः
पंजाबी: मियुँसपल कमिशनर
उर्दू: म्युनिसिपल कमिशनर
कश्मीरी: कमिश्नर
सिंधी: म्युनिसिपिल कमिशनरु, निगम-आयुक्त
मराठी: महानगर पालिका आयुक्त
गुजराती: सुधराई कमिशनर
कोंकणी: नगरपालिका आयुक्त
नेपाली: निगमायुक्त
बंगला: पौर प्रधान, निगम-महाध्यक्ष (द्ध) (क्ख)
असमिया: निगमायुक्त
मणिपुरी: कोपरेशनगी कमीशनर
ओड़िआ: मौर आयुक्त
तेलुगु: म्युनिसिपल कमीशनरु
तमिल: नगराट्चि-आणैयर्
मलयालम: कोर्परेषन् कम्मीषणर्
कन्‍नड: मुनिसिपल कमिषनर

नेवल

नकुलः
पंजाबी: निउला
उर्दू: नेवला, रासू
कश्मीरी: नूल
सिंधी: नोरु
मराठी: मुंगुस
गुजराती: नोळियो
कोंकणी: मुंगूस
नेपाली: न्याउरीमुसो, न्याउरी
बंगला: नेउल
असमिया: नेउल
मणिपुरी: खैरोइ
ओड़िआ: नेउल
तेलुगु: मुंगिस
तमिल: कीरिप्पिळ्ळै
मलयालम: कीरि
कन्‍नड: मुंगुसि

नागफनी

नागफणः
पंजाबी: थोहर
उर्दू: नागफनी
कश्मीरी: नागुँफनी
सिंधी: नागफणी
मराठी: नागफणी
गुजराती: नागफणी
कोंकणी: निवलाकांडे, क्याकॅटॅस
नेपाली: नागफणी
बंगला: फणिमनसा
असमिया: नागफेना
मणिपुरी: मैपोकपी
ओड़िआ: नागफैणी
तेलुगु: नागजेमुडु
तमिल: शप्पात्ति/नागतळि
मलयालम: कळ्ळिप्पाल, कळ्ळिच्चेटि
कन्‍नड: पापस् कळ्ळि केक्टसु

नारियल

नारिकेलः
पंजाबी: नारीअल
उर्दू: नारियल
कश्मीरी: नारजील
सिंधी: नारेल
मराठी: नारळ
गुजराती: नारियेळ
कोंकणी: नाल्ल
नेपाली: नारिवल
बंगला: नारिकेल, नारकेल, नारकोल
असमिया: नारिकल
मणिपुरी: यूबी
ओड़िआ: नड़िआ
तेलुगु: कोब्बरि
तमिल: तेन्नै
मलयालम: तेङ्ङॅ
कन्‍नड: तेंगिन मर

नींबू

जम्बीरः
पंजाबी: निंबू, निंब्बू
उर्दू: नीबू
कश्मीरी: न्यौम
सिंधी: लीमो
मराठी: लिंबू
गुजराती: लींबू, लिंबु
कोंकणी: लिंबू
नेपाली: निंबू, कागती
बंगला: नेबु, लेबु (कागजि)
असमिया: नेमू
मणिपुरी: चमप्रा
ओड़िआ: लेंबु
तेलुगु: निम्म
तमिल: एलुमिच्चै
मलयालम: चेरुनारकम्
कन्‍नड: निंबे गिड

नीम

निम्बः
पंजाबी: निम्म
उर्दू: नीम
कश्मीरी: नीम
सिंधी: निमु
मराठी: कडू, लिंब, निंब
गुजराती: लीमडो, लींबड़ो
कोंकणी: कोडूलिंबू
नेपाली: नीम
बंगला: निम
असमिया: निम
मणिपुरी: नीम
ओड़िआ: निम
तेलुगु: वेप
तमिल: वेबु
मलयालम: वेप्पॅ
कन्‍नड: बेविन मर

निशानेबाज

धन्वी
पंजाबी: निशानेबाज़
उर्दू: निशानेबाज़
कश्मीरी: निशानुबाज़
सिंधी: निशानेबाज़ु
मराठी: नेमबाज
गुजराती: निशानबाज
कोंकणी: निशाणबाजी
नेपाली: निशानाबाज
बंगला: निशानबाज, लख्खभेदक
असमिया: लभ्यभेदक
मणिपुरी: खुत चुंबा सानाबा
ओड़िआ: बंधुक चालक
तेलुगु: गुरिकाडु
तमिल: कुरिवैप्पवन्
मलयालम: उन्नक्कारन्
कन्‍नड: गुरि इडुवुदु

नौकादौड़

नौचालन-स्पर्धा
पंजाबी: किश्ती-दौड़
उर्दू: कशतीरानी
कश्मीरी: नावु दोर
सिंधी: बेड़ी डोड़
मराठी: नौकादौड़, नौकांची शर्यत
गुजराती: नौकादोड
कोंकणी: नौका होड (रेस)
नेपाली: नौकादौड
बंगला: नौकादौड़
असमिया: नाओदौर
मणिपुरी: ही तान्नबा
ओड़िआ: नौका चालना
तेलुगु: पडवल पंदेमु
तमिल: पडहोट्टम्
मलयालम: वळ्ळंकळि
कन्‍नड: दोणि स्पर्धा

नथ

नाथः
पंजाबी: नत्थ
उर्दू: नथ
कश्मीरी: नस्तुवॉज
सिंधी: नथ
मराठी: नथ
गुजराती: नथडी, नथणी, नथनी, नाकनीव नथ, वेसर
कोंकणी: नथ
नेपाली: नत्थ
बंगला: नथ
असमिया: नाकफुल, नाकबालि
मणिपुरी: नासिका अराओबा
ओड़िआ: नोथ
तेलुगु: मुक्कुपुडक
तमिल: पुल्लाक्कु, मूक्कुत्ति
मलयालम: मूक्कुत्ति
कन्‍नड: नत्तु
< previous123456Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App