भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Kumbarike Vrutti Padakosha (English-Kannada-Kannada)(KASAPA)

Kannada Sahitya Parishattu (KASAPA)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12Next >

Bag wall

(n)

A fire brick structure in a kiln which prevents the flames striking the ware directly
ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಡುವಾಗ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮಡಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಗದಿರಲೆಂದು ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಡೆಗೋಡೆ.

Ball clay

(n)

A very plastic clay used in bodies and glazes
ಉಂಡೆಜೇಡು, ಹೆಚ್ಚು ಮಿದುಣತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಕುಂಭವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ಲೇಸಿಂಗಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ಬಾಲ್ ಕ್ಲೇ’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

Ball mill

(n)

A revolving drum mechanically driven, containing hard balls of flint or fired porcelain which grind powders finally in a mixture with water
ತಿರುಗುವ ಡ್ರಮ್, ಕುಂಭ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕ್ಕಯಂತ್ರ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರುಬೆರಸಿ ಡ್ರಮ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವರು.

Banding

The application of a band of colour around a pot, usually done while the pot is rotating on a banding wheel
ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಯ ಮೂಲಕ ಗೇಯುವಾಗಲೆ ಮಡಕೆಯ ಸುತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಸುತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು.

Banding wheel or whirler

(n)

Small wheel turned by direction action of the hand used for cooling and decoration pots
ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ಕುಂಬಾರನ ಕೈತಿಗುರಿ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುರುಳಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕುಂಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಲಂಕರಣ ಮಾಡಲು ಈ ತಿಗುರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವರು.

Basalt ware

(n)

A high fired unglazed body coloured with oxides and left unglazed used in the 18thcentury most famously by Josiah wedgood
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಹೊಳಪುರಹಿತವಾದ ಕುಂಭ ವಸ್ತು. 1768ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕುಂಭ ತಜ್ಞ ಜೋಷೈ ವೆಡ್ಗವುಡ್ ಈ ಕಪ್ಪು ಪಿಂಗಾಣಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದನು.

Basin

(n)

A wide-open vessel or dish
ಬೋಗುಣಿ, ಬಾನೆ, ಗಂಗಾಳ, ಅಗಲಬಾಯಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ.

Batt

(n)

A tile made from highly refractory material used for kiln shelves. A plaster disc used for throwing on the wheel
ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಕಪಾಟಿಗೆ (ರ್ಯಾಕ್) ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಂಚು. ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗೇಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಅಗಲನೆಯ ಡಿಸ್ಕ, ಹಸಿ ಮಡಕೆಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಇಡಲು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನ

Bat wash

(n)

A coating refractory material(Alumina and water applied to a kiln bat to protect it from drops of glase and also to prevent pots from sticking to it during firing
ಕುಂಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಡುವ ಮುನ್ನ ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆವಿಗೆಯ ಕಪಾಟುಗಳಿಗೆ ಲೇಪಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಂಭ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Bead

(n)

A little clay ball, a necklace of beads
ಮಣಿ, ಮಣಿಸರ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜದಾರೋ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣಿಸರ ದೊರೆತಿವೆ. ಎನಾಮಿಲ್ ಮಾಡಿದಮಣ್ಣಿನ ಮಣಿಸರಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಧರಿಸುವರು.

Beaker

(n)

A large drinking bowl or cup
ಕುಡಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು, ಕೊಕ್ಕು ಪಾತ್ರೆ.

Beating

(n)

Hitting a pot with a paddle or a stick to shape it
ಸೊಳದಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದು, ತಟ್ಟುವುದು, ತಿಗುರಿಯಿಂದಾಲಗಲಿ, ಕೈಯಿಂದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಸಿಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೊಳಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದತಟ್ಟಿ ಗಡಿಗಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವರು.

Bedding

(n)

The bedding of clay ware in alumina or sand to prevent warping during firing
ಮರಳು ಹಾಸಿಗೆ, ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಕುವ, ಅಲೂಮಿನಾ, ಅಥವಾ ಮರಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಕುಂಭವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಬಾಗುಬರದಿರಲು ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕುವರು.

Beads pot

(n)

Decorative pot.
ಗೆಜ್ಜೆಗಡಿಗೆ, ಗಡಿಗೆಯ ಅಲಂಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆ ಹಸಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂಟಿಸುವರು. ಟೆರ್ರಕೊಟಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವರು.

Bell jar

(n)

Bell shaped vessel.
ಘಂಟೆ ಆಕಾರದ ಪಿಂಗಾಣಿ ಜಾಡಿ.

Bentonite

A clay like material used to add plasticity to clay
ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಣ್ಣಗೆ ಮಿದುಣತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೆರೆಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

Big bellied container

(n)

Big pot used to store grains
ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾಣ, ವಾಡೆ, ಧಾನ್ಯ ಹಾಕಿಡಲು, ಹಾಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಡಲು ಬಳಸುವರು.

Bi-Functional

(v)

NA
ದ್ವಿಕಾರ್ಯ, ಒಂದೇ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು, ಉದಾ: ಪಡಗ, ನೀರು ತುಂಬಿಡಲು, ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯ ತುಂಬಿಡಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸುವರು.

Binders

(n)

Various materials gums polyvenil alcohol that increase glaze adherence, impart strength to a cast or pressed clay body.
ಸಂಯೋಜಕ, ಬಂಧಕವಸ್ತು

Bird bath

(n)

A basin for birds to drink from or bathe in
ಉರುಳಿ, ಹಕ್ಕಿಬಾನಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೀರುಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ.
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App