भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Odia) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Widow

ବିଧବା

Widower

ବିପତ୍ନୀକ

Wildcat strike

ଅନାୟାସ ହଡତାଳ

Wilful

ଇଚ୍ଛାକୃତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ, ଭାବେ

Window envelope

ପତାଦର୍ଶୀ ଲିଫାଫା

Wind up

ସମାପନ

Wing

ଡେଣା, ଅଙ୍ଗ, ପାର୍ଶ୍ୱଭାଗ

Winter allowance

ଶୀତ କାଳ ଭତ୍ତା

Wipe out

ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଧ୍ୱଂସ କରିବା

Wireless set

ତାର, ତାରବାର୍ତ୍ତା, ତାର ଖଞ୍ଜିବା, ତାର କରିବା, ତାର ଘେରାଇବା

Withdrawal

ପ୍ରତ୍ୟାହରତା, ଅପସାରଣ

Withdrawal of motion

ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ

Withhold

ଅଟକାଇ ରଖିବା, ରୋକିବା

Within

ମଧ୍ୟରେ, ଭିତରେ

Without delay

ଅବିଳମ୍ବେ

Without permission

ବିନା ଅନୁମତି

Withstand

ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ବାଧାଦେବା

Witness

ସାକ୍ଷୀ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଦେଖିବା, ସାକ୍ଷ୍ୟଦେବା, ପ୍ରମାଣ କିବା

Work book

କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା

Work-charged

କାର୍ଯ୍ୟଭାରିତ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App