भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अवसरु

मौक़ो, समय, योगु, वक़्तु, फ़ुरसत, संजोगु.

अवसि

अवश्य, ज़रूरु, पक, यक़ीनन.

अवस्था

अवस्ता, उमिरि, जमार, दशा, हालत/हालति, स्थिती, हालु.

अवाड़

अजायो, व्यर्थु, बेफ़ाइदो, निरर्थकु.

अविनाशी

अबिनासी, अमरु, अजरु, अनश्वरु, चिरंजीवी, नितु, शाश्वतु ; देवता, स्थायी, दाइमु-क़ाइमु, ईश्वरु.

अविवाहित

कुंआरो, अणपरिणियलु, कुमारु, गै़रशादीशुदह.

अविश्वासी

बेवेसाहो, बेऐतिबारु, अविश्वसनीय, शकी, गै़रभरोसेमंदु.

अविश्वासु

बेवेसाही, बेऐतिबारी, अश्रद्धा.

अवैध

अवैधानिक, ग़ैरक़ानूनी, नाजाइज़, गै़रवाजिब, अविधिक.

अव्यय

अनश्वरु, अविनाशी, शाश्वत, अपरिवर्तनशीलु, अविकारी, अणमिट, अमिट, रूढ़, ‘इन्डिक्लाइनेबल’.

अशक्तु

असमर्थु, निबलु, कमिज़ोरु, शक्तिहीनु, निसतो, निर्बलु.

अशरीरी

अदेहि, अनंगु, विदेह, तनहीनु, शरीरविहीनु, अदेह.

अशांती

अस्थिरता, हलचलु, हंगामो, गड़बड़, गोड़ु, आंदोलनु.

अशिक्षित

अणपढ़ियलु, अणपढ़ु, अणपढ़ियो, जाहिलु, बेइल्मु.

अशुद्ध

ग़लति, सदोषु, मेरो, नापाकु, अपवित्रु, गंदो, ऐबाइतो, गाडुड़ु.

अशुभु

बदिसौणो, अपसोणी, ख़राबु, निभागो, अमंगलु.

अश्लीलु

फ़ाहिशु, गंदो, शर्मनाकु, ग़लीज़ु, लज्जाजनकु, वाहियातु.

असंखु

असंख्य, अणगणित, बेशुमारु, अकीचार.

असंतुष्टु

नाराज़ु, नाख़ुश, अरहो, अप्रसन्नु, अतृप्तु.

असंतोषु

नाराज़पो, अरहाई, रंजु, अतृप्ती, असंतुष्टी, नाख़ुशी.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App