भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अभ्यासु

दुहिराउ, पुनरावृत्ती, दौरु, रियाज़ु, मश्क़, पढ़ाई, मननु.

अमरावती

अमरलोकु, सुर्गु, देवलोकु, अमरपुर, वैकुंठ, विष्णुलोकु, देवभूमी.

अमरु

अविनाशी, अबिनासी, अनश्वरु, शाश्वतु, अजरु, लाफ़ानी.

अमीरु

धनवानु, शाहूकारु, मालदारु, लक्ष्मीपति, श्रीमंत, धनी, धनपती, रईसु.

अमूर्त

अगोचरु, निराकारु, अदृश्य, अलखु, ‘ऐब्स्ट्रैक्ट’.

अरमानु

दुखु, अफ़सोसु, चिंता, पछिताउ ; इच्छा, कामना, चाहना, अभिलाषा.

अरविंदु

कमलु, पंकजु, कंवलु, नीरजु, पदमु, सरोजु, पुष्कर, इंदीवरु.

अर्चना

पूजा, पूजन, आराधना, उपासना, अरदास.

अर्थु

धनु, पैसो, पूँजी, रुपया, संपत्ती, दौलत, मिल्कियत ; मानॉ, मतिलबु.

अर्हता

क़ाबिलियत, लियाक़त, जोगाई, योग्यता, लाइक़ी, ‘क्वालिफ़िकेशन’.

अलंकारु

गहिणो, जे़वरु, आभूषणु ; काव्यालंकारु.

अलखु

अदृश्य, अगोचरु, ग़ाइबु, इंद्रियातीत.

अलभु

अणलभु, दुर्लभु, अप्राप्य.

अलूपु

अदृश्य, गुप्तु, गुमु, ग़ाइबु, लिकलु, गुझो.

अलौकिक

असाधारणु, दिव्य, अद्भुत, दैवी, चमत्कारी, अनोखो, ईश्वरी.

अल्प/ल्पु

थोरो, नंढो, कुझु, ज़रो, लघू, मामूली, कमि, घटि, मुख़्तसिर.

अवकाशु

अंतरालु, आकाशु, अंतरिक्ष, शून्य-स्थानु, दूरी, फ़ासिलो, ‘स्पेस’.

अवज्ञा

बेचयाई, नाफ़रमानी ; होडु, ज़िदु.

अवतारु

शरीर-ग्रहणु, देहांतर-धारणु, जनमु, शरीर-धारणु.

अवयवु

अंगु, अंशु, जुज़ो, हिस्सो, खंडु, टुकरु, उज़िवो.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App