भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अपवादु

न्यारप, नियम-विरुद्ध, न्यारी गाल्हि, ‘एक्सेप्शन’.

अपवित्रु

अशुद्धि, मलीनु, मेरो, नापाकु, गंदो, ग़लीज़ु.

अपशकुन

बदिसौणु, बदिसोणु, ख़राबु सुगुणु, अपसोणु, अशुभु, अशकुनु.

अपहरणु

अगवा, ज़ोरीअ भजाए/खणी व´णु, ‘किड्नैपिंग’.

अपात्रु

अजोगु, नालाइक़ु.

अपारु

अनंतु, असीमु, बेअंतु, बेहदि, बेशुमारु, असंख्य.

अपाहिजु

अपंगु, लूलो, लंगिड़ो, अंगहीनु, जडो, पिंगलो.

अपूरनु

अणपूरो, अधूरो, घटि, ख़ाली, अपूर्ण.

अपेक्षा

आकांक्षा, चाह, ख़्वाहिश, सध, इच्छा ; ज़रूरत, आशा, उमेद.

अप्सरा

अपछरा, परी, हूर, सुरसुंदरी, सुरनारी.

अफ़सानो

आखाणी, कहाणी, क़िसो, दास्तानु.

अबोझु

अबोधु, अणजाणु, बेसमझु, भोरिड़ो, बालो भोलो, मूढ़ु, मूरखु, जाहिल, नादानु, जड़बुद्धी, जड़मती.

अभागो

निभागो, अभागी, बदिनसीबु, बदिक़िस्मतु.

अभावु/उ

कमी, घटिताई, तंगी, अणाठ, ग़रीबी, निर्धनता, ऊणाई.

अभिनंदनु

साराह, वाखाण, वाधाई, धन्यवाद, शाबास, स्तुती.

अभिनय

नाटकु, खेलु, सांगु, नाटक-कर्मु, ‘ऐक्टिंग’.

अभिनेता

कलाकारु, अभिनयकर्ता, रंगमंच-कलाकारु, अदाकारु, रंगकर्मी, नायकु, ‘ऐक्टर’.

अभिमानी

अहंकारी, घमंडी, मग़रूरु, आकड़ि, दंभी.

अभियानु

आंदोलनु, चढ़ाई, आक्रमणु, हमिलो, कूचु, सफ़रु.

अभिवादनु

नमस्कार, नमस्ते, प्रणामु, वंदन, वंदना.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App