भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अनुमती

आज्ञा, इजाज़त, मोकल, सहमती, परवानगी, परवानो, मंज़ूरी.

अनुमानु

अंदाज़ो, क़यासु, धुको, फ़र्ज़ु.

अनुमोदनु

समर्थनु, मान्यता, मंज़ूरी, हामी.

अनुयायी

पोइलगु, समर्थकु, अनुगामी, चएवानु, पेरिवी कंदड़ु.

अनुराग/गु

आसक्ती, लगावु, स्नेहु, प्यारु, प्रेमु, प्रीति, भगिती, ममता.

अनुवादु

उल्थो, भाषांतर, रूपांतर, तर्जुमो.

अनुशासनु

रोक, नियंत्रणु, ज़ाब्तो, आज्ञा, हुकुमु.

अनुष्ठानु

कर्मकांड, पूजा, पूजनु, संस्कार.

अनुसंधानु

खोजना, खोज, शोध, अविष्कारु, तहक़ीक, संशोधनु, ‘रिसर्च’

अनेक

असंख्य, अणगणित, बेशुमारु, तमाम घणा, अनंतु.

अनोखो

न्यारो, विचित्र, अजीबु, अद्भुत, आसाधारणु, विरलो, निरालो, नओं.

अन्नु

अनाजु, दाणो, खाजु, ख़ोराक, भोजनु.

अन्याउ

अन्यायु, कुन्याउ, बेइन्साफ़ी, अनर्थु, अत्याचारु, ज़ुल्मु, नाइन्साफ़ी, अनीति.

अन्वेषकु

खोजनीकु, अन्वेषण कंदड़ु, अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता, तहक़ीक़ु.

अन्वेषणु

खोजना, खोज, शोध, तलाश, छंडछाण, अनुसंधान, तहक़ीक़.

अपंगु

अपाहिजु, लूलो, लंगिड़ो, अंगहीनु, जडो, पिंगलो.

अपजसु

अपयश, बदिनामी, कलंकु, बुराई.

अपमानु

अनादरु, बेइज़ती, निरादरु, तिरस्कारु.

अपराधी

डोही, गुनहगारु, पापी, मुजरिम, दुष्कर्मी, ख़तावारु.

अपराधु

डोहु, गुनाहु, पापु, जुर्मु, क़सूरु, चुक, ग़लिती, दोषु.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App