भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अनन्य

एकनिष्ठ, एकमात्र, उहोई ; अनुपमु, लासानी.

अनमोलु

अमोलकु, क़ीमती, अमोलु, अमूल्य, बेशक़ीमती.

अनरथु

अनर्थु, अन्याउ, अत्याचारु, अंधेरु, बुराई, नुक़सानु.

अनश्वर

अमरु, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, अक्षय, मृत्युंजय, अबिनासी.

अनहोनी

अणथियणी, असंभव, अद्भुत, अलौकिक.

अनाचारु

दुराचारु, कुकर्मु, भ्रष्टाचार, विभिचारु, कुरीति, दुष्कर्मु.

अनाजु

अनु, अन्नु, दाणो/दाणा.

अनाड़ी

अणजाणु, अज्ञानी, नासमझु, अनुभवहीनु, अलड़ु, जाहिलु, अणसुधिरियलु, नादानु, भूकु.

अनाथु

बेसहारे, यतीमु, निधणिको, असहाइ, निराधारु, लावारिसु, बेवाहु.

अनादरु

अपमानु, बेइज़ती, निरादरु, तिरस्कारु.

अनितु

अनित्य, नाशवानु, नश्वरु, अस्थायी, फ़ानी, खिणभंगुरु.

अनीती

बेइन्साफ़ी, अन्याउ, दुराचारु, अधर्मु, कुमति, पाखंडु.

अनुकरणु

अनुकृती, नक़ुलु, पेरिवी, ‘इमिटेशन’.

अनुक्रमु

क्रम/मु, सिलसिलो, तरतीब, फ़हिरस्त.

अनुचित

ग़ैरवाजिबी, नामुनासिब, नाजाइज़, अनैतिक, अजोगु, अयोग्य.

अनुदारु

तंगिदिलि, परंपरावादी, रूढ़िवादी, ओछो.

अनुपम

अनोखो, अतुलनीय, अद्वितीय, लासानी, बेजोड़ु, अद्भुत, लाजवाबु.

अनुपयोगी

उपयोगरहित, बेकारु, अजायो, बेमतिलबु.

अनुभवी

आज़िमूदगारु, जाणू, जानकारु, तजुर्बेकारु, अनुभवु कयलु.

अनुभवु

आज़िमूदो, तजुर्बो, कार्य-ज्ञानु, जाण, अनुभूती, जानकारी.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App