भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अदो

भाउ, बंधू.

अदृश्य

ग़ाइबु, ओझलु, अगोचरु, अलूपु, अंतर्धानु.

अद्भुत

अनोखो, चमत्कारी, अजीबु, निरालो, विस्मयकारी, अलौकिक.

अद्वैत

अकेलो, अनुपम, भेद-रहित, वहदानियत, ब्रह्मु, परमेश्वरु, एकता, हेकिड़ाई

अधमु

नीचु, कमीनो, पापी, दुष्टु, बुछिड़ो, ओछो, तुच्छु.

अधर्मु

पापु, अपराधु, डोहु, अत्याचारु, दुष्टता, कुकर्मु.

अधिकारु

हक़ु, सत्ता, पदवी, लियाक़त, क़ब्ज़ो, मालिकी, वसु, दावॉ, पूरन ज्ञानु, ‘कमांड’.

अधिकारी

हक़दारु, अमलदारु, उहिदेदारु, पदाधिकारी, ऑफ़िसरु, मालिकु, स्वामी, पूरन ज्ञाता/जाणू, लाइक़ु, पंडतु.

अधिनियमु

क़ानूनु, ‘ऐक्ट’.

अधिवेशनु

सम्मेलनु, संमेलनु, समारोहु, बैठक, इजिलासु, सभा, ‘कान्फ्रे़न्स’.

अधीनु

परवसि, ताबेदारु, लाचारु, शरणागतु, ग़ुलामु, बान्हो, आश्रित

अधीरु

उतावलो, व्याकुलु, चंचलु, बेसबुरु.

अधूरो

अणपूरो, अधोगाबिरो, अधगीदो, अधोखारो, अपूरनु, अधु.

अध्यक्षु

प्रधानु, प्रमुखु, सभापती, नेता, सदरु, ‘प्रेसिडेंट’, ‘चेअरमन’.

अध्ययनु

पढ़ाई, पठनु, स्वाध्याय, लिखणु-पढ़णु, पारायणु.

अध्याउ

अध्यायु, प्रकरणु, सर्गु, कांडु, खंडु, स्कंधु, बाबु.

अध्यापकु

मास्तरु, गुरु, आचार्य, शिक्षकु, ‘टीचर’.

अध्यापनु

सिख्या, शिक्षा, तइलीम, पढ़ाइणु/पाढ़णु, सेखारणु, प्रशिक्षणु.

अनंगु

अदेही, अंगहीनु, कामदेवु, मदनु, मनोजु, मकरध्वजु, मन्मथु, रतिरमणु, रतिप्रिय, कामु.

अनंतु

बेअंतु, अंतहीनु, अपार, असीमु, अणगणितु, बेशुमारु, बेहदि, सीमाहीन, असंख्य.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App