भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

अचंभो

अचिरजु, अजबु, हैरत, विस्मय.

अचलु

अचुरु, अडोलु, स्थिर, अटलु, निश्चलु, जड़ु, क़ाइमु.

अचानकु

ओचितो, उमालक, इतफ़ाक़ सां.

अछो

धौरों, सफ़ेदु, बगो.

अजरु

अमरु, अनश्वरु, अबिनासी, ईश्वरु ; अण जलाऊ, न सड़ण जोगो.

अजीतु

अजेय, अविजेय, अपराजेय, अजय.

अजोगु

अयोग्य, अजोगो, नालाइक़ु, निकमो, असमर्थु, नाक़ाबिलु.

अज्ञानी

अबोधु, अणजाणु, नासमझु, अणपढ़ियलु, मूढ़ु, मूरखु.

अटलु

अचलु, अणटरु, पको, स्थिर, का़इमु, अणगुसु.

अटिकल

चालाकी, खेड, तजिवीज़, अनुमानु, अंदाज़ो.

अठकाठियो

डुखियो, कठिनु, अणाओ, दुश्वारु, मुश्किलु.

अठसठो

रिथ, कथ, वीचारु, अटिकल, तजिवीज़, इरादो, तख़्मीनो.

अणगुसु

अणटरु, हिकटिक, रामबाणु ( इलाजु ), अक्सीरु.

अणथियणी

अनहोनी, असंभव, अद्भुत, असंभावना, नाशुदनी.

अणू

कणु, ज़रिड़ो, सूख्यमु, बारीकु, परमाणू ; ‘ऐटम’.

अति

अती, बेहदि, घणो, वधीक.

अत्याचारु

अनाचारु, ज़ुल्मु, दुराचारु, अन्याउ, कुन्याउ, ज़्यादती, क्रूरता, ज़बरदस्ती, अनीति.

अथाहु

अगाधु, ऊन्हो, बेअंतु, गहिरो, गहनु, अगमु, गंभीरु.

अदबु

मानु, मर्यादा, लिहाज़ु, सभ्यता, इज़त, तमीज़, फ़ज़ीलत ; साहितु, साहित्यु, ‘लिटरेचर’.

अदीबु

साहित्यकारु, लेखकु, विद्वानु., रचनाकारु.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App