भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567893940Next >

वंउ

परे, दूरि, दूर.

वंउरो

टकु, वटिणो, ऐट जो पुर्ज़ो ; कुंदी ( लकुण जी ) ; कीरु, किलु.

वंको

बांको, बहादुरु, झूंझारु, पहिलवानु, पह्लवानु.

वंग

कमान, दरिवाज़े जे मथां सिरुनि जो ठहियलु अधु गोलु ; जांठो, अड़ी ( मल्ह में ) ; दुडि वारो हडो ; फीथे जो बाहिरियों हिसो.

वंगणु

चैपाए जानिवर खे रसीअ सां बधणु ( पोंयुनि टंगुनि में ), ढंगणु, डांवणु विझणु

वकोड़

वकड़ु, वराको, वटु, वेढ़ो.

वकोड़णु

वराए वञणु, घेरो करणु, वेढ़णु, लपेटणु ; मुंझाइणु, गुंडाइणु.

वक़्तु

समय, समो, कालु, टाणो ; अर्सो, मुदो, मुदत ; युगु, ज़मानो ; वझु, मौक़ो, अवसरु ; वांदिकाई, फ़ुरसत ; नौबत, वारो ; मौसम, मुंद ; आपदा, मुसीबत.

वखरु

वखरी, विक्रे जो मालु, मालु, सामानु ; सौदो ; जिन्स.

वखारु

गुदामु, गोदामु, भांडो, पाइलो.

वगंदी

कमु, किर्ति, हाज, मश्ग़ूली.

वगंध

दुर्गंध, बदिबूइ, धप ; कमीनो इन्सानु.

वगड़ो

वक़्तु, टाणो, समो ( राति जो ).

वगणु

वजणु, आवाज़ु करणु ; लगणु, फह्कणु ; विढ़णु, झगिड़णु ; कमु करणु, हाज करणु ; संपर्क में अचणु, मिलणु.

वगरु

वलरु ( पखियुनि जो ) ; खेरि ( रिढुनि जी ) ; धणु, संघरु, गलो, टोली.

वगु

साथु, काफ़िलो, सागो, उठनि जी क़तार ; बलीदो, धणु ( चैपाए माल जो ) ; टोलो, वडो कुटुंबु.

वघार

दागु, राई, दाग़ु.

वचुड़

चंबुड़, चुह्ट ; भंडी, तक़ाज़ा.

वचुड़णु

चंबुड़णु, चुह्टणु ; भंडी लाइणु, ज़ोरु लाइणु ; लगणु ; झलणु, पकिड़णु ; लीलाइणु, मिन्थ करणु.

वचुड़ालु

रलो, रउ, घोड़े जी तेज़ु पर लस ई लस चालि.
< previous1234567893940Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App