भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12345Next >

फकड़ु

हथफाड़ु, लखलूटु, उडाऊ, पाटू ; सरवेचु, हूलु ; ठहपह चई डींदड़ु.

फ़क़ति

रुगो, केवल, सिर्फ़ु.

फकी

फकु, चूरणु, दवा जो चूरो, कुटियल दवा.

फ़क़ीरु

जोगी, साधू, बैरागी, वैरागी, संन्यासी, औलिया, पीरु ; भिक्षुकु, बीखारी, भिखारी ; ग़रीबु, निर्धनु, दरिद्रु.

फकुरो

वाउखो, आडोको, उसाकिरो, पूरीअ तरह न सुकलु.

फंगु

तख़्तो, पाटियो ; खंभु ; ऐट जो चकरु ; लंगरु जो परु.

फगुणु

फागु, फाल्गुन, होली.

फ़ज़ीलत

गुणु, ख़ासियत.

फ़ज़ीहत

बदिनामी, शरमसारी, ख़्वारी ; दुर्दशा, बुरी हालति, अपजसु.

फड़फोटि

डहकाउ, हिरासु ; थरथलो, टाकोड़ो, डोड़डुक, घबराहट ; उडाई, डीहिड़ो.

फणि

फणु, नांग जो फहिलियलु मुंहुं ; कुल्हे जी पटी, हंजी ; लग़ड़ / पंतग जी चोटीअ वारी नोक.

फंदिणी

नटूंओं, नंहं नचिणो, टरिड़ो इन्सानु ; नंढो फुंदणु.

फंदिरु

चालाकु ; कपटी, दोखेबाज़ु, दग़ाबाज़ु.

फंदु

फाही, सिरकिणी ; ठगी, कपटु ; चालाकी ; प्रपंचु, छलु.

फ़ंदु

फंदो, फांदो, सिरकिणी ; ठगी, कपटु, दोलाबु ; अटिकल, हिरफ़त.

फंदो

फाही, सिरकिणी, जारु ; कपटु, ठगी, दग़ाबाज़ी.

फ़नकारु

कलाकारु, दस्तकारु, कारीगरु, चित्रकारु, शिल्पकारु.

फ़ना

विनाशु, तबाही, बर्बादी ; नासु, चटु, ख़तमु.

फ़नु

कला, इल्मु, हुनरु, विद्या, गुणु, ख़ूबी ; चतुराई, होशियारी ; योग्यता ; मकरु, फ़रेबु.

फरजी

बनावटी, नक़ुली, कूड़ो, ख़याली, हथरादू, गै़र-क़ुदिरती.
< previous12345Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App