भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891415Next >

दंकणु

चिमिकणु, बहिकणु, दौंकणु.

दंगलु

गर्दी, पीह, अंबूहु ; गोड़ु, लुड़ु, शोरु ; अम्लो, अटालो, रसालो.

दंगी

बेड़ी, वापारी जहाज़ु, नाव, किश्ती, कश्ती.

दंगु

सीमा, हद, संधो ; छेड़ो, पछाड़ी, पुजाणी ; वाइड़ो, हको बको, हैरानु.

दंदागीरु

बुद्धिवानु, तमामु सियाणो, अनुभवी ; माहिरु, प्रवीणु, चतुरु.

दंदानु

दंतु, डंदु, दांतु.

दंबूक

बंदूक, तुफ़ंगु.

दइतु

दैतु, दैत्यु, राकासु, असुरु, राक्षसु.

दइनु

क़र्ज़ु, डियणो, ओधरि, पेठि ; थोरो, उपकारु, अहसानु.

दई

तेजु, रोशिनी ; शानु, हशमत ; ज़रो, अणी, हव, लिख, पिचकिरो.

दउड़णु

दौड़णु, डोड़णु, डुकणु ; शर्त बधणु / लगाइणु.

दकदकि

धकि धकि, दबकारो, दिलि जी धड़्कनि.

दकदको

गणिती, चिन्ता, फ़िकिरु, उल्को, परेशानी, ख़्यालु.

दको

लोडो, धोडो ; दिलि जी चोट, सदिमो, झटिको.

दखलु

दस्तअंदाज़ी, हस्तक्षेपु, विच में टपी पवण जी स्थिती.

दखी

नंढो, ठिकर जो थांउ, खुमिरी, खुमिरो, टिभो, पारो.

दगलु

वडो टुकरु ( गोश्त जो ) ; चाणो, गंढो, गोढ़ो ; गपलु ; अंदाज़ु.

दगु

रस्तो, सड़क, वाट ; गसु, पेचिरो.

दग़ा

ठगी, छलु, कपटु, खोटि, डोहु, दोलाबु.

दग़ाबाज़ु

ठगु, कपटी, दोलाबी.
< previous1234567891415Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App