भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12345678Next >

छक

आसपास, आसो पासो, तरु, पसगर्दाई, परिसर, ‘एन्व्हारोन्मेंट’.

छकणु

अकन छकनु थियणु, मोहित थियणु.

छकाछकि

टिमटारु, कनाकनि, भरिपूरु, तारातूरु, चिकारि.

छकु

धुंधेली हवा ; झुड़ु, मलारु.

छको

ढारो ; छहनि दाणनि वारो पतो ( तास में ) ; घणो ; खदिड़ो.

छछो

रंडक, रुकावट ; फडो, संकटु.

छजु

सुपु, अन छंडण ऐं वाउरण जो साधनु, गागिड़ो, ( म∘ सूप ).

छट

विखेड़, छटण जी क्रिया, खिंडेर ; छंड, छाटार, छटकार, छिण्कार ; धप, दुर्गन्धि, बांस, बदिबूइ.

छटणु

विखेड़णु, खिंडेरणु ; बुर्कणु ( लूणु ) ; छटारणु, छिण्कारणु.

छटी

छत्री, ‘अम्ब्रेला’ ; सण्भो तहु, थरु ; मलाई ; जारो ( पाणीअ ते ) ; थरी, झिल्ली ; हलको तहु.

छटु

ताजु, मुटुकु, मुकुटु ; मोड़ु ( पखीअ जो ), तुरो, कलंगी ; छटी ; सेंवरु ( बीठल पाणीअ ते जमियलु ) ; अटिकल चइनि सालनि जो उठु.

छटो

खखरि ( डेंभुनि जी ) ; मानारो ( मखियुनि जो ) ; सेंवरु ; माठि, सांति ; तिखो वाउ, वाच ; हवा जो झूटो जो मनुष खे चरियो बणाए.

छंड

छंडिको, छंडण जो कमु ; सफ़ाई ; छिपकार, छटार, छट ; भभक ; डेंब.

छंडणु

धूड़ि लाहिणु ; पाणी छटणु, छिण्कारणु ; उल्टी करणु, ओकणु ; छज सां अनाज मां मिटी, कख वगे़रह जुदा करणु.

छडणु

त्यागणु, तजणु ; छडे डियणु, आज़ादु करणु ; लाथि डियणु, छूटि डियणु, रिआयत करणु, घटाइणु ; माफ़ु करणु ; फिटो करणु, नज़रअंदाज़ करणु.

छंडफूक

उघ महिट, टारिपोश ; बदन जी पोचार ; सफ़ाई, सुठाई.

छड़ह

छढ़, तेज़ु वहकुरो, तिखी सीर ; माठि, सांति, मौनु ; छढ़ी, छड़्ही, सन्ही ऐं डिघी काठी, लठि ; झंडे जी काठी.

छड़हणु

छढ़णु, अनु उखिरीअ में कुटणु ( तहु लाहिण लाइ ).

छडाइणु

छुटाइणु, आजो कराइणु, बीमारीअ खां छुटाइणु ; जुदा कराइणु ( विढ़ंदड़नि खे ) ; घटि कराइणु ( रक़म ).

छड़ी

छढ़ी, लठि, काठी ; टारी, लाम, शाख़. ; हथ लकुणु, ‘स्टिक’ ; राजाई लठि ; गदा.
< previous12345678Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App