भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

घंघरु

मूंझारो, गड़बड़ि ; चिंता, गणिती, फ़िकिरु ; कष्टु, तकिलीफ़, औखाई, अहंजु.

घचि पचि

गपागीह, पीह.

घंञ

आनंदु, ख़ुशी, मौज, मज़ो.

घटकु

अंगु, अवयवु, इकाई ; जुज़ो.

घटना

वाक़ो, प्रसंगु, मामलो ; हादिसो, दुर्घटना.

घटा

बादलनि जो घाटो मेड़ु, घाटा ऐं कारा ककर ; पीह, गर्दी, गपागीह.

घटि

कमि, ऊणो, कसो ; नंढो, लाठो ; सादो, हल्को ; ऐबदारु, विड वारो ; अणपूरो ; थोरो.

घटिताई

कमी, ऊणाई, खोटि, अणाठ ; निंदा, गिला, बदिनामी.

घटिवधाई

असमानता, नाबराबरी ; कमी पेशी.

घटु

घड़ो, दिलो ; दिल, दिलि, हींओं, हिर्दो, मनु, चितु ; लंघु, रस्तो.

घंटो

घिंडु ; वगो, कलाकु, बजो ; ठकाउ ( घड़्याल जो ) ; शिश्नु, लिंगु, इन्द्री.

घटो

घेटो, दुंबो ; थुल्ही मतारी जूंअ ; रिंडु, टोलिरु, भरभटु, चाणो.

घड़कणु

वजणु, आवाज़ु करणु, बुरणु ; छिमकणु, घिण् घिण् करणु.

घड़णु

घाटु / आकारु डियणु ; ठाहिणु ( जे़वर ) ; बनाइणु ( कूड़ी गाल्हि ) ; छिलणु ( पेन्सिल ) ; रचणु, ठाहे बीहारणु.

घड़ति

घड़प, घड़ण जो नमूनो, ठाहिण जी कारीगरी, उस्तादी.

घड़ाई

जोड़ाणी, ठहराणी.

घड़ियालु

वक़्तु जाणाइण जो साधनु ; तए जे आकार वारो घिंडु ; वाघू, मगरु.

घड़ी

28 मिन्टनि जो समय, पलु, पलक, साइत, थोरी देरि ; दिली ( पाणी भरण लाइ ) ; मुंडीअ में टिक चाढ़ण वारो खांचो ; वाच.

घंडु/घिंडु

जरसु, वडो चड़ो ( जानिवर जे गिचीअ में बधण जो ).

घणखुरो

आमु, सभ जो, मामूली ; हमेशह जो ; अक्सर, घणो करे.
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App