भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12Next >

ओक/ओकारो ¬ उबिड़ाको, उबथो, उबिराको, उल्टी, कै़.

आतु, उबिड़ाको, उबथो, उबिराको, उल्टी, क़ै.

ओंकारु

ओम, ॐ, ओऽम, प्रणव, परमेश्वरु.

ओगाहु

ओगाहु, साखी, साक्षी, गवाहु, शाहिदु.

ओघड़ि

उघाड़प, नंगाई ; पधिराई, उघट.

ओछ/ओछाई

कमीनाई, नीचपणो, ओछाइप ; मूंझारो, परेशानी.

ओछो

कमीनो, नीचु, ख़सीसु, हीनु, हल्को, हल्किड़ो, घटिया, क्षुद्र, अधमु.

ओजस्वी

तेजस्वी, कांतिमानु, बलिवानु, प्रतापी, पराक्रमी, प्रभावशाली, वीर्यवानु.

ओजु

तेजु, चमक, कांती ; ताक़त, बलु, ज़ोरु, दमु.

ओझलु

अंतर्धानु, ग़ाइबु, लुप्तु, गुमु.

ओझिरो

ऊंदहि, अंधकारु.

ओझो

हुते, हुन हंधि, होडांहुं सामुहूं साम्हूं ; अध्यापकु, शिक्षकु, मास्तरु.

ओट

टेक, आसिरो, सहारो, पनाह, अझो, शरनि, आधारु, पर्दो, आड ; आलुड़ु, वीरि लहणु ; मदद, सहाइता.

ओटार

चिंता, गणिती, फ़िकिरु, ख़यालु, दुखु.

ओड़ो

ओणू, ऊणो, चाड़्यो, ( हिं. बिजूका, बिजूखा ; म. बुजगावणे ).

ओढणी

दुपटो, चुनी, रओ, ढकण जी चादर ; ( हिं. ओढ़नी ).

ओढणु

पाइणु, वेढ़णु, पहिरणु, ढकणु ; ( हिं. ओढ़ना, म. ओढणे ).

ओथ

छिप, छिप्प, टकरु, चट्टान, वडी मुसीबत, आफ़त.

ओथप

वाधि, औसरि, विकासु.

ओथारो

कुसुपनु, दुःस्वप्नु, बुरो सपनो, ‘नाईटमेअर’.

ओपड़ु

औसरि, वाधि, वाधारो, ओथप.
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App