भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ऐक्टरु

नटु, अभिनेता, वेसधारी, अदाकारु, ‘ऐक्टर’.

ऐक्टु

अकटु, क़ाइदो, अधिनियमु, क़ानूनु, ‘ऐक्ट’.

ऐटमु

अणू, परमाणू, ज़रिड़ो.

ऐटु

चरख़ो, नारु, हुरलो ; भूरो.

ऐतिहासिक

इतिहासिक, तारीख़ी, ‘हिस्टारिकल’.

ऐनक

चश्मो, कांचु, शीशो.

ऐबु

अवगुणु, औगुणु, विड, ख़ामी, नुक़्सु, ख़राबी, ओणाई.

ऐशु

मज़ो, ख़ुशी, भोग-विलासु, रंगु-रागु, ऐश-आरामु, सुखु चैनु ; विभिचारु.

ऐश्वर्य

धनु दौलत, वैभव, समृद्धी, संपन्नता.

ऐहिक

संसारी, सांसारिक, दुनियवी, इहलौकिक.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App