भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ईंज़ाउ

सूरु, दर्दु, पीड़ा, अहंजु, तकिलीफ़.

ईजाद

खोज, खोजना, शोध, गोल्हा, जाच.

ईंधनु

बारणु, जलावन, काठी/काठियूं, आंच, इंधनु.

ईमानदारी

सचाई, प्रामाणिकता, सुपतियाई, निष्ठा, नेकजीवनी.

ईमानदारु

सचो, वेसाही, सुपतियो, प्रामाणिकु, निष्कपटु, दयानतदारु

ईमानु

सचाई, श्रद्धा, विश्वासु, विवेकु, धरमु, मतो, दयानतदारी.

ईर्खा

ईष्र्या, हसदु, साड़ु, जलन, द्वेषु, खाम, जल, पच, पचिको.

ईश्वरी

ईश्वरीय, दैवी, ख़ुदाई, रबानी, इलाही.

ईश्वरु

परमेश्वरु, धणी, परमात्मा, भगवानु, मालिकु, ईशु, परब्रह्मु, ब्रह्मु, निरंजनु, अलखु, भगवंतु, रबु, रामु, अक्षरु, अंतर्यामी, करतारु, ओंकारु, दीनानाथु, दीनबंधू, प्रभू, पुरुषोत्तमु, जगन्नाथु, ठाकुरु, साहिबु, जगदीशु, जगदीश्वरु, दाता, डातारु, आदिपुरुष, अजरु, अमरु, त्रिलोकीनाथु, दयानिधानु, ख़ुदा.

ईष्र्या

ईर्खा, हसदु, साड़ु, जलन, द्वेषु, खाम, पच, पचिको.

ईष्र्यालू

ईर्खालू, साड़े खाधो, हासिदु, द्वेषी, साड़ सड़ियो.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App